Wat zijn Fixed Income Bonds en hoe werken ze?

24/03/2022

Een Fixed Income Bond is een financieel product waarmee u als belegger geld kan lenen aan een uitgevende entiteit. In ruil krijgt u rente uitbetaald. Dit wordt ook wel 'couponrente' genoemd. Simpel gezegd, is het een vorm van lenen. De koper van een Fixed Income Bond is per definitie een kredietgever. Het uitgeven van Fixed Income Bonds is een van de mogelijkheden voor bedrijven om zichzelf te financieren. Deze bond moet na verloop van tijd worden terugbetaald op een vooraf afgesproken datum. Tot die datum ontvangt de Fixed Income Bond houder (geldgever) vaste en periodieke coupon betalingen. De uitgevende entiteit van de Fixed Income Bond is een bedrijf.


Wat u moet weten over Fixed Income Bonds?

Enkele sleutelwoorden zijn belangrijk om te begrijpen met betrekking tot Fixed Income Bonds. Drie belangrijke begrippen zijn: coupon, vervaldatum en a pari.

1. Coupon

De coupon (of couponrente) is de rentevoet, die door het uitgevende bedrijf wordt betaald. Als u bijvoorbeeld met een bedrag van $10.000,- in een Fixed Income Bond belegt met een jaarlijkse coupon van 8.25%, dan wordt u dus $825,- per jaar uitbetaald. Het woord coupon is afkomstig uit de tijd dat Fixed Income Bonds daadwerkelijk een papieren coupon hadden die aan de betaling kon worden geconverteerd.

2. Vervaldatum

Dit is de vooraf overeengekomen datum waarop de Fixed Income Bond moet worden terugbetaald. Doorgaans worden deze Fixed Income Bonds gezien als producten met een laag risico. De couponbetalingen en vervaldata worden van tevoren vastgesteld, waardoor het een stabiele en voorspelbare bron van inkomsten wordt. De enige uitzonderingen hierop zijn wanneer de Fixed Income Bond niet wordt aangehouden tot het einde van de looptijd, of wanneer de uitgevende partij de looptijd van de Fixed Income Bond verlengt na een reorganisatie van het bedrijf.

3. A pari

De nominale waarde is 'a pari' als deze gelijk is aan de huidige koers. De nominale koers is het bedrag dat aan de belegger wordt betaald op de vervaldatum. Stijgt de rente meer dan die van de Fixed Income Bond? Dan wordt hij onder pari verhandeld. De huidige koers ligt dan onder de nominale waarde. Wanneer de nominale waarde onder de huidige prijs ligt, wordt deze verhandeld tegen een premie. Dit wordt boven pari genoemd. Is de beurskoers gelijk aan die van de Fixed Income Bond, dan praat men over 'a pari'.

Fixed Income bonds

De opbrengsten die bedrijven met het uitgeven van deze Fixed Income Bonds genereren, worden gebruikt om te investeren, zodat een bedrijf kan groeien. Door Fixed Income Bonds uit te geven, kunnen bedrijven bijvoorbeeld onroerend goed en machines kopen en winstgevende projecten uitvoeren. Het extra inkomen kan ook worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling of om werknemers in dienst te nemen. Bedrijven hebben doorgaans meer geld nodig dan de gemiddelde bank kan bieden. Dit probleem kan opgelost worden door beleggers in de gelegenheid te stellen om geld uit te lenen.

Hoe wordt de prijs van een Fixed Income Bond bepaald?

Fixed Income Bonds waarin u belegd bent, kunnen ook worden verhandeld. Ondanks het feit dat de couponrente en de hoofdsom constant zijn, kan de waarde nog steeds fluctueren. Meerdere factoren beïnvloeden deze waarde.

Allereerst zijn ze contra-cyclisch. In tijden waarin de aandelenmarkt het goed doet, zijn Fixed Income Bonds minder interessant voor beleggers omdat andere financiële instrumenten zoals aandelen winstgevender lijken. Hierdoor daalt de waarde meestal. In dit geval moeten uitgevende partijen hogere rentebetalingen beloven om ze aantrekkelijk te houden om in te beleggen.

Een tweede factor die de prijs bepaalt, is het rentebeleid. Als een centrale bank de rente laag houdt en dit naar verwachting gedurende de volledige looptijd doet, kunnen alternatieve beleggingsopties er interessanter uitzien wanneer koersen stijgen. Dit kan ertoe leiden dat beleggers hun Fixed Income Bonds verkopen, wat de prijs verlaagt. In de regel stijgt de waarde van Fixed Income Bonds wanneer de algemene rentevoet daalt en omgekeerd.

Nog een factor die de prijs bepaalt, is de looptijd. Fixed Income Bonds met een langere looptijd, bijvoorbeeld vijf jaar, betalen meer dan in het geval van een kortere looptijd zoals één jaar. De reden is dat geldschieters worden betaald voor het beleggen van hun geld voor een langere periode. Langlopende Fixed Income Bonds hebben een hogere couponrente dan kortlopende varianten. Een ander tijdselement dat de waarde beïnvloedt, is de tijd tot voltooiing. Hoe dichter het product komt bij de vervaldag komt, hoe meer de koers de nominale waarde nadert.

De voordelen van Fixed Income bonds

Het meest voor de hand liggende voordeel is het feit dat ze relatief veilig zijn. Als u de Fixed Income Bond tot de vervaldatum behoudt, wordt de nominale waarde geretourneerd.

Fixed Income Bonds zijn op twee manieren winstgevend. Allereerst vanwege de reguliere betalingen van de coupon. Als u de positie behoudt tot de vervaldatum, ontvangt u de nominale waarde. Vóór die datum ontvangt u rentebetalingen (de coupons). Dit is ook de reden dat ze relatief veilig zijn. Vooraf worden de vervaldatum en de couponrente bepaald. Ten tweede kunt u profiteren door uw Fixed Income Bond te verkopen tegen een hogere koers dan u deze heeft gekocht.

Risico's van Fixed Income bonds

Beleggen kan lonend zijn, maar het is niet zonder risico. Bij Expatsvermogensbeheer zijn we open en transparant over de risico's die gepaard gaan met beleggen. Voordat u begint met beleggen, moet u rekening houden met een aantal factoren. Het helpt om na te denken over het risiconiveau dat u bereid bent te nemen en welk type producten het meest geschikt zijn om uw doelen te bereiken. Alle Fixed Income Bonds waarin onze klanten beleggen, werden beloond met een positieve risicobeoordeling door onafhankelijke kredietbeoordelaars zoals Moody's en Standard & Poor's. Hier kan u de Fixed Income Bonds vinden waarin onze klanten momenteel beleggen.

Voor meer informatie over Fixed Income bonds kan u ons vrijblijvend contacteren: info@expat.biz