Waarom zijn wij anders?

24/01/2022

Als gereglementeerde onderneming staan we voor duurzame groei van een vermogen binnen een lange termijnrelatie met onze klant. Deze zin voor continuïteit zetten we als waarde heel concreet in de praktijk.

Kennis is het fundament van ons vermogensbeheer en van onze andere diensten

 • We begeleiden een tweehonderd tal expatriates in de monitoring en de analyse van hun vermogen. Jarenlange ervaring, gekoppeld aan een eigen databank, zorgt voor een duidelijk inzicht in welke beleggingsstrategieën over de jaren heen tot een goed rendement leiden.
 • Onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces vinden hun oorsprong in fundamentele analyse. We hechten weinig belang aan voorspellingen en we laten ons helemaal niet leiden door korte termijn marktbewegingen.
 • Kennis van de doelstellingen van de klant is voor ons van het hoogste belang. Kennis over de ervaring die onze klant heeft met beleggen is eveneens erg belangrijk. Deze kennis stelt ons in staat om een professioneel beheer en opvolging op maat uit te werken en aan te houden.

Vermijden van kapitaalverlies

 • Veel (ondoordachte) beleggingen monden uit in structureel kapitaalverlies of m.a.w. het definitief verlies van geïnvesteerd geld. Structureel kapitaalverlies is nu net datgene wat expatsvermogensbeheer verstaat onder risico en wat het absoluut wilt vermijden. Risico wordt in de wereld van vermogensbeheer echter vaak omschreven als volatiliteit, het op en neer gaan van de financiële markten. Beleggers stappen er vaak, gedreven door emoties, op het verkeerde moment uit en lijden al te vaak verlies.
 • expatsvermogensbeheer ziet volatiliteit in aandeelprijzen als een opportuniteit: het geeft de kans om tegen een lagere waardering te beleggen in kwaliteitsvolle bedrijven. Algemene marktcorrecties zorgen voor instapmogelijkheden die in een private, onderhandelde transactie nooit mogelijk zouden zijn
 • Als gereglementeerde onderneming voldoen we aan de hoogste normen inzake compliance en integriteit en dit binnen al onze activiteiten..

Multidisciplinaire Fiduciair Financieel Adviseur

 • We zijn een moderne alomvattende fiduciair financieel adviseur waarbij onze gepersonaliseerde aanpak resulteert in een geconsolideerd en gedetailleerd overzicht van uw totaal patrimonium.
 • expatsvermogensbeheer zorgt voor een totale 'ontzorging' van uw vermogen door de administratie, kostencontrole en risicobeheer op zich te nemen.
 • expatsvermogensbeheer is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor expatriates sinds 1994.
 • expatsvermogensbeheer heeft de kennis en ervaring in huis om u te helpen in het realiseren van uw doelstellingen door concreet en duidelijk advies te geven met betrekking tot beleggingen en dit binnen het omschreven kader onze vergunning.

Co-investering

 • We beleggen samen met u mee in onze beleggingsfilosofie.
 • Wij beleggen samen met u mee. Zo aligneren we onze belangen.

We zijn een partnerschap

 • Het partnerschap betekent dat de effectieve leiding van expatsvermogensbeheer elke dag bezig blijft met de essentie: onze klanten begeleiden en beleggingsbeslissingen adviseren die tot duurzame aangroei van een vermogen leiden.
 • Het management van expatsvermogensbeheer is eigenaar. Hieruit volgt dat we volledig afhankelijk zijn van onze klanten. Het belang van de klant is ons belang.
 • Communicatie en een open relatie met de klant zijn voor ons belangrijk. Als ondernemers staan we open voor nieuwe inzichten, goede raad of pertinente opmerkingen.

Verantwoordelijkheidszin

 • Naar onze klanten toe houden we het hoogste niveau van verantwoordelijkheid aan. Dit betekent dat we duidelijke afspraken maken en met onze klant doelstellingen formuleren. We houden verantwoordelijkheid over het beleggingsproces en we waken over de discipline waarmee dit tot uitvoering komt. Deze verantwoordelijkheidszin wordt aangehouden over veranderende familiale- en marktomstandigheden heen.

Volledige transparantie in vergoeding

 • We geloven dat eerlijkheid het begin- en eindpunt is van een vermogensbeheer relatie. Het spreekt voor zich dat we volledig transparant zijn in onze vergoeding structuur. We hanteren hierin het principe dat we enkel door onze klanten betaald worden met een vergoeding naargelang onze prestaties. Dit betekent dat we onze beleggingen enkel selecteren op basis van fundamentele en volledig onafhankelijke analyse.


Mocht u vragen hebben over internationale pensioenen, sparen, verzekeringen of vermogensopbouw en -beheer of wilt u uw bestaande beleggingsportefeuille gratis laten screenen (op die manier krijgt u een second opinion over de assets die u bij een andere bank en/of financiële raadgever aanhoudt), neem dan vrijblijvend contact met ons - info@expat.biz - om de mogelijkheden door te nemen.