Vermogensbeheer: Onze Aanpak

07/03/2022

Voor ons Vermogensbeheer hanteren wij een complete en alomvattende benadering voor het beheer van alle aspecten van het financiële leven van onze klanten. Wij zijn van mening dat door op een alomvattende en volledige manier naar de financiële toestand van een klant te kijken, de kans het grootst is dat onze klanten de verstandigste keuzes maken met hun geld, en dus niet zonder geld komen te zitten.

Het proces begint met de ontwikkeling van een uitgebreid financieel plan dat specifiek op u is afgestemd. Wij zijn van mening dat een op maat gemaakt, geschreven financieel plan dat zich richt op de werkelijke cijfers in plaats van op mooie cirkeldiagrammen, de hoeksteen is van alle financiële beslissingen en uw financiële succes. Tijdens dit proces verzamelen we uw informatie, inclusief doelen, horizon, inkomsten, uitgaven, activa en passiva om te zien wat er moet gebeuren om uw financiële toekomst veilig te stellen. Daarnaast kan uw plan ook als referentie dienen voor het onderzoeken van kansen die zich voordoen en geeft het u de rust om van uw geld te kunnen genieten. We werken uw plan jaarlijks bij en voeren het opnieuw uit om rekening te houden met eventuele wijzigingen in uw situatie en om ervoor te zorgen dat we met up-to-date informatie werken.

Wij zijn van mening dat transparantie essentieel is voor het begrip van onze klanten over hoe hun financiën ervoor staan.

Bij Expatsvermogensbeheer zien we financiële plannen niet als een verkoopinstrument en we begrijpen ook dat generieke plannen niet echt houvast bieden. Met uw financiële plan kunnen we de juiste rekeningen opzetten en door middel van een discussie over risico's, uw geld op de juiste manier beleggen, zodat u de meeste kans heeft om uw financiële doelen te bereiken. Verder kunnen wij uw financiële risico's die moeten worden beheerst, inschatten en uw aangifte inkomstenbelasting afstemmen op uw portefeuille.

Ons Vermogensbeheer is ontwikkeld op een wrap-basis. Dit betekent dat de enige beleggingsvergoeding die u ons betaalt een prestatievergoeding is. Alle transactiekosten in verband met makelaardij, evenals belastingvoorbereidingskosten, worden door ons geabsorbeerd, zodat er een duidelijk begrip is van wat u krijgt en hoeveel u betaalt.

Wij geloven in het bevorderen van welvaart en het geven van gemoedsrust aan onze klanten.

We zijn ook van mening dat transparantie essentieel is voor het begrip van onze klanten over hoe hun financiën ervoor staan. Elk kwartaal ontvangt u een prestatierapport waarin wordt gebenchmarkt hoe uw portefeuille heeft gepresteerd. We bieden onze klanten ook een aangepast webportaal voor hun rekeningen met een login die hen onmiddellijk toegang geeft tot dergelijke informatie, evenals tot marktcommentaar.


Als u vragen heeft over internationale pensioenen, sparen, verzekeren, beleggen of als u uw vermogen wilt behouden, laten groeien en overdragen of als u niet tevreden bent met het serviceniveau/advies en de prestaties die u van uw bankier/financieel adviseur heeft ontvangen , neem dan vrijblijvend contact met ons op - info@expat.biz - om uw opties te bespreken.