Omgaan met onzekere financiële markten

18/11/2021

Het enige zekere in de financiële markten is onzekerheid en aangezien u dit niet kan vermijden, kan u het maar beter omarmen.

Tegenwoordig neemt onzekerheid vele vormen aan. Het draait om inflatie, toeleveringsketens, energieprijzen, rentetarieven, lonen, groei en meer. Is de huidige inflatiegolf meer dan van voorbijgaande aard of zullen de inflatie indicatoren op korte termijn naar de veelgebruikte doelstelling van 2% gaan? Wanneer komt er een einde aan de verstoringen van de wereldhandel? Zullen arbeidstekorten en grondstof voorraden weer normaal worden? Bestaat er nog zoiets als 'normaal' of gaan we richting een 'nieuw normaal'? Zal de recente stijging van de olie- en aardgasprijzen de economieën meer schaden of hebben we het ergste meegemaakt? Gaan we de winter overleven zonder onze portemonnee leeg te maken? Hoe beïnvloedt dat alles de wereldwijde groei? Hoeveel langer dan verwacht (of gehoopt) zal het duren voordat economieën weer op volle toeren draaien, gezien al deze problemen? Hoe zullen centrale banken op al deze voorwaarden reageren? Staan de rentetarieven op het punt om snel en onverbiddelijk te worden verhoogd?

Op deze lange (en niet alomvattende) lijst van onzekerheden zijn er veel mogelijke antwoorden en zelfs meer opiniestukken en meningen. Veel daarvan is waarschijnlijk verwarrend en onduidelijk voor u. We maken ons zorgen over al deze vragen, maar zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om uit al die verwarring de meest significante en impact volle informatie te distilleren.

In onze modellering en stresstests belichten we een paar mogelijke scenario's die we de komende maanden kunnen tegenkomen en doen we enkele veronderstellingen over hoe rentetarieven, winstgroei, aandelenwaarderingen enz. eruit zouden zien in elk van deze scenario's. Verschillende combinaties van inflatie en groeidynamiek bepalen heel verschillende marktomstandigheden en hoewel we een beeld hebben van welk scenario waarschijnlijker is dan andere, leggen we niet al onze eieren in één mand. Het is belangrijk om rekening te houden met de staartrisico's, voor die gebeurtenissen die minder waarschijnlijk zijn maar veel gevaarlijker dan andere. Momenteel zien we stagflatie als het belangrijkste staartrisico: stijgende inflatie en vertragende economische groei zouden voor de meeste activa klassen het meest schadelijke scenario zijn. Met een stijgende rente daarbovenop, zouden we in dit scenario met lage waarschijnlijkheid verwachten dat aandelen en staatsobligaties terrein verliezen. Maar zelfs in zo'n grimmig scenario zouden er kansen ontstaan; grondstoffen (en hun producenten) zouden het goed kunnen doen, regio's als het VK en Japan zouden het aantoonbaar beter doen dan de VS, obligaties met variabele rente zouden geschikt zijn en inflatie gekoppelde obligaties zouden waarschijnlijk beter presteren dan nominaal schatkistpapier.

Wij zijn resultaatgerichte beleggers, in die zin dat onze focus bij het samenstellen van portefeuilles voor onze klanten de meest efficiënte manier is om hun doel te bereiken. We maken ons zorgen over twee dingen: het maximaliseren van de kans op het bereiken van het gewenste resultaat en het bieden van een aangename reis ernaartoe. De sleutel tot beide is het hebben van een gediversifieerde portefeuille. Ongeacht in welke economische omgeving u zich bevindt, diversificatie blijft de beste manier om het algehele risico te verminderen (het is tenslotte de enige gratis lunch). We beleggen in grondstoffen, obligaties met variabele rente en inflatie gekoppelde obligaties voor het scenario van stagflatie; in aandelen van opkomende markten of onroerend goed voor een wereld met hoge groei en hoge inflatie; in staatsobligaties voor een stagnatiescenario, met weinig groei en afnemende inflatie; en in aandelen van ontwikkelde markten en converteerbare obligaties voor een nieuwe ronde van het 'goudlokje'-scenario. Alternatieve activa, zoals hedgefondsen, zijn nuttig in de meeste scenario's omdat hun niet-gecorreleerde aard betekent dat ze in alle omgevingen goede rendementen kunnen genereren, ongeacht de groei, tarieven en inflatieniveaus, dus we hebben een strategische toewijzing aan die voor alle risico profielen.

Uiteindelijk zijn wij van mening dat beleggen niet veel verschilt van varen op een boot. Om uw bestemming te bereiken, heeft u een goed, solide schip nodig en een betrouwbare bemanning. U moet in de goede richting varen, maar ook van koers kunnen veranderen als er obstakels komen en de wind verandert. Het schip is hier de strategische asset allocatie, dat risico-efficiënt, gediversifieerd en afgestemd op het gewenste resultaat moet zijn. De bemanning moet zorgen voor de tactische asset allocatie, wat vaak een proces van drie stappen is. 

- Stap één: begrijp wat de mogelijkheden en kansen zijn. 

- Stap twee: begrijp wat de gevolgen van die gebeurtenissen zijn voor de verschillende activa klassen. 

- Stap drie: pas uw portfolio dienovereenkomstig aan.


Wij staan ​​klaar om u te helpen uw financiën op orde te krijgen en uw financiële stress te verbannen. Waarom neemt u niet vrijblijvend contact met ons op: info@expat.biz