Hoe moeten beleggers risico's begrijpen en ermee omgaan?

13/04/2022

Beleggen kan worden gedefinieerd als vandaag niks uitgeven om uw vermogen te vergroten om morgen meer uit te geven, m.a.w. "uitgestelde bevrediging". Het is eigenlijk hetzelfde als beslissingen nemen over de toekomst, ook al kunnen we die toekomst onmogelijk voorspellen. Het komt neer op het bewust accepteren van risico's op zoek naar rendement.

De meesten denken bij beleggen in de eerste plaats aan het rendement dat ze kunnen behalen, maar er zijn twee belangrijke elementen: rendement en risico. Met andere woorden, het verdiende geld en het getolereerde risico om het te verdienen. Het is gemakkelijk om geld te verdienen op de aandelenmarkt, vooral in de goede jaren en de gegevens vertellen ons dat de meeste jaren goed zijn.

Na 28 jaar als financieel adviseur zijn we ervan overtuigd dat risico het belangrijkste en problematischere onderdeel van beleggen is. Risico, niet rendement, is wat de meest succesvolle beleggers onderscheidt. Om te bepalen of een belegger 'goed werk' heeft geleverd, moeten we kijken naar iets dat 'risico gecorrigeerd rendement' wordt genoemd. Hierbij wordt zowel gekeken naar het behaalde rendement als naar het risico dat daarbij is genomen.

Hoe wordt risico gemeten?

Het probleem is natuurlijk hoe het genomen risico te meten en te bepalen (terwijl rendement eenvoudig te meten is). In de jaren zestig kozen financiële academici en theoretici volatiliteit als risicomaatstaf. Waarschijnlijk omdat volatiliteit (hoeveel activa prijzen of rendementen in de loop van de tijd fluctueren) gemakkelijk te kwantificeren is. Dit is een groot voordeel voor het gebruik van volatiliteit als maatstaf. Het probleem is dat naar onze mening volatiliteit niet het echte risico is (ook al kan historische volatiliteit worden gemeten). Als we risico beschouwen als de kans op toekomstig verlies, is dit ook iets dat niet kan worden gekwantificeerd, zelfs niet achteraf. Als u bijvoorbeeld iets koopt voor € 100 en het voor € 200 verkoopt, was het dan riskant of niet? Hoeveel risico was er op het moment dat de investering werd gedaan?

Waar zoekt u dat nummer? Was het een risicovol bezit dat een gelukkige winst opleverde, of een slimme (en veilige) investering die zeker winst zou opleveren? U kunt het niet vertellen. De formules die het voor risico gecorrigeerde rendement berekenen met volatiliteit als risicomaatstaf, zijn gemakkelijk toe te passen, maar naar onze mening niet geschikt.

We zouden willen stellen dat risico, in de context van individuen of gezinnen, niet gemeten moet worden in termen van volatiliteit van het rendement, maar in relatie tot de mate van urgentie die gepaard gaat met het (niet) bereiken van het doel of met andere woorden, de waarschijnlijkheid van geld verliezen. Opgemerkt moet worden dat er vele vormen van risico zijn, waarmee tot op zekere hoogte rekening moet worden gehouden. Bijvoorbeeld, met een investering die uiteindelijk winstgevend blijkt te zijn, kan een tussentijdse prijsdaling of veranderende wereldgebeurtenissen (zoals een pandemie of een oorlog) ertoe leiden dat een belegger tijdens een dieptepunt verkoopt en het daaropvolgende herstel misloopt. Dit is een vorm van risico waarmee de DIY-beleggers geconfronteerd worden.

Hoe presteren DIY-beleggers?

DIY-beleggers presteren ondermaats. Dat is een feit! Eén slechte beslissing kan een beleggingsportefeuille decimeren. Neem de S&P 500. Talloze onderzoeken naar het gedrag van beleggers laten zien dat de gemiddelde doe-het-zelf-belegger de afgelopen 20 jaar 4,2% per jaar slechter presteerde dan deze index.

Onze ervaring is dat expats het nog veel slechter doen.

Emoties zoals angst en hebzucht drijven het gedrag van de doe-het-zelf-belegger. Het is ook moeilijk om gemotiveerd te blijven. Dan is er nog de kwestie van kennis - hoeveel weet een doe-het-zelf-belegger over verdoken kosten en belastingen? Of het verschil tussen kapitalisatie en dividenden? Opnieuw balanceren en diversifiëren? Ten slotte staat de tijd niet aan de kant van de doe-het-zelver. De meesten zullen een carrière hebben of genoeg om hen bezig te houden als ze met pensioen gaan (familie, vrienden, hobby's enz.). Voor financieel adviseurs is het zorgen voor uw geld een passie en een fulltime baan. Dit is de reden waarom onze klanten niet achterblijven in de markt of geld verspillen aan commissies en belastingen, maar evenwichtig, gediversifieerd en op de lange termijn in de markt blijven.

Wat een fiduciair financieel adviseur u aan belastingen en buitensporige commissies zal besparen, zal zijn prestatievergoeding meer dan dekken. U wordt door deze adviseur door uw persoonlijk financieel plan begeleid.

Wij denken dat de mogelijkheid van permanent verlies (en dus het niet bereiken van een doel) het belangrijkst is.

Wat is risico?

Peter Bernstein schreef dat risico voortkomt uit onzekerheid.

"Er is een scala aan uitkomsten en we weten niet waar [de uitkomst] binnen dat bereik zal vallen. Vaak weten we niet eens wat het bereik is."

Of zoals Elroy Dimson van de London Business School het uitdrukte:

"Risico betekent dat er meer kan gebeuren dan er zal gebeuren."

De toekomst laat zich alleen raden. We moeten dus over de toekomst denken in termen van waarschijnlijkheid. Wat is het meest waarschijnlijk dat er gebeurt? Welke andere uitkomsten zijn bijna net zo waarschijnlijk? Hoe waarschijnlijk zijn ze en wat zijn de gevolgen? Wat zijn onwaarschijnlijke gebeurtenissen? Zelfs als we gelijk hebben over de mogelijke uitkomsten, weten we nog steeds niet wat er gaat gebeuren.

Risico is over het algemeen onontkoombaar. Denk er zo over:

- Er zijn veel uitkomsten mogelijk

- We kunnen niet weten welke zullen gebeuren

- In het beste geval kunnen we ze opsommen en kansen toewijzen

- Zelfs als we dit correct doen, zal de werkelijke uitkomst nog steeds twijfelachtig zijn

- Steevast zullen sommige van de resultaten die zich voordoen onaangenaam zijn.

- De onzekerheid over welke uitkomst zich zal voordoen en de mogelijkheid dat deze slecht zal zijn (d.w.z. ons verder van een doel verwijderen) is de bron van risico.

Veel mensen denken dat de manier om meer geld te verdienen is door meer risico te nemen. We zijn het daarmee oneens.

Als er op riskantere beleggingen kon worden gerekend voor een hoger rendement, zouden ze niet riskanter zijn.

Wij denken dat een toenemend risico het verwachte rendement van een belegging verhoogt. Het vergroot het bereik van mogelijke uitkomsten; en omvat daarom enkele die ongewenst zijn.

Dus, hoe moeten we met risico omgaan?

Ons antwoord is door eerlijke gesprekken en het stellen van goede (en diepe) vragen. Begrijpt u de risico's die verbonden zijn aan het bereiken van uw doelen? Hoe realistisch zijn uw verwachtingen met betrekking tot de mogelijkheid van verlies? Kan het genomen risico worden verminderd door diversificatie?

Warren Buffett zegt:

"Het is krankzinnig om te riskeren wat je hebt en nodig hebt om te krijgen wat je niet hebt en niet nodig hebt."

Met andere woorden, u moet niet toelaten dat de aantrekkingskracht van grote potentiële rendementen uw oordeel vertroebelt en u verblindt voor de mogelijkheid van verliezen die uw vermogen om ze te dragen te boven gaan. Risico is een serieuze zaak.

Als u advies zoekt over hoe realistisch uw verwachtingen zijn met betrekking tot rendement en de mogelijkheid van verlies, zijn wij er om u te helpen: info@expat.biz