Hoe een beleggingsportefeuille starten?

12/04/2022

Een beleggingsportefeuille kan diverse instrumenten bevatten, zoals aandelen, obligaties, ETF's en andere effecten. Bij Expatsvermogensbeheer is onze primaire focus u te helpen uw financiële lange termijn doelen te bereiken door de juiste asset allocatie - of mix van beleggingen - voor uw portefeuille te selecteren. Dit doen wij door u te helpen bij het kiezen van een portefeuille doelstelling.

Voordat u er een selecteert, willen we het volgende bespreken:

 • Uw doelen
 • Hoe comfortabel bent u met risico?
 • Wanneer heeft u het geld dat u belegd heeft, terug nodig?

Wij zijn van mening dat we, door te begrijpen wat voor u belangrijk is, samen kunnen werken om uw opties te beoordelen en te helpen bij het selecteren van een geschikte portefeuille doelstelling.

Hoeveel heeft u nodig om een beleggingsportefeuille te starten?

U kunt beginnen met het opbouwen van uw portefeuille met slechts een paar honderd euro's en dat bedrag verhogen naarmate u meer geld verdient en spaart.

1. Weeg uw tolerantie voor risico af

Risico en rendement gaan hand in hand, maar een sleutel is het vinden van de juiste balans voor u. Dat is waar uw risicotolerantie van pas komt en dat is gewoon niks anders dan hoe u denkt over het nemen van beleggingsrisico's. Over het algemeen geldt dat hoe meer u in aandelen belegt, hoe meer ups en downs u zult ervaren in uw portefeuille. Maar u vergroot ook uw potentieel voor een hoger lange termijn rendement. We willen u helpen de juiste balans te vinden tussen het risico dat u bereid bent te accepteren en het rendement dat u verwacht te ontvangen. Dan bent u in een betere positie om vast te houden aan uw beleggingsstrategie, ongeacht wat de markt doet.

2. Begrijp uw tijdshorizon

Een andere belangrijke factor om te overwegen is wanneer u uw geld nodig heeft. Doorgaans geldt dat hoe langer u kan beleggen, hoe beter u korte termijn schommelingen op de markt aankunt, zodat u meer in aandelen en aandelenfondsen of op de beurs verhandelde fondsen kan beleggen. Wanneer u echter dichter bij uw doel komt en dus geld nodig heeft, raden we u aan over te stappen op conservatievere beleggingen, zoals obligaties of obligatiefondsen. Elk van uw doelen heeft waarschijnlijk een andere tijdshorizon. Als uw doel pensioen is, hangt het ervan af wanneer u met pensioen wilt gaan. Als een van uw doelen echter is om te betalen voor de universiteit, is uw tijdshorizon gebaseerd op wanneer uw kinderen naar de universiteit gaan en hoeveel jaar onderwijs u van plan bent te bekostigen. Aangezien elk doel een andere tijdshorizon kan hebben, kan elk doel zijn eigen portfolio doelstelling hebben.

3. Overweeg de verschillende fases in uw leven

Het is belangrijk om te begrijpen hoe uw specifieke levensfase uw financiële situatie beïnvloedt. Als u bijvoorbeeld jonger bent en uw pensioen nog ver weg is, zullen uw beleggingen er waarschijnlijk anders uitzien dan wanneer u van plan bent over vijf jaar met pensioen te gaan. Hieronder vindt u een overzicht met richtlijnen voor portfolio doelstellingen waarbij we vijf levensfasen voor beleggen hebben geïdentificeerd:

Drie "accumulatie" -fasen voor beleggers die sparen voor hun pensioen en twee "distributie"-fasen voor gepensioneerden.

De opbouwjaren: omdat de meeste beleggers meer dan 20 jaar met pensioen gaan, is deze fase een cruciale eerste stap in het streven naar het opbouwen van vermogen en worden deze over het algemeen als volgt gedefinieerd:

 • Vroege beleggingsjaren: als u 26 jaar of meer heeft tot u met pensioen gaat
 • Goede "verdien"jaren: als u 16 tot 25 jaar heeft tot u met pensioen gaat
 • Hoge inkomens- en spaarjaren: Wanneer u 15 jaar of minder heeft tot uw pensioen

De distributiejaren: omdat uw pensioen ongeveer net zo lang kan duren als uw opbouwjaren, moet u nagaan hoe uw vermogen wordt verdeeld tijdens de volgende twee fasen van uw pensionering:

 • Vroege pensioenjaren: als u nog 10 jaar of langer op uw beleggingen kunt vertrouwen voor uw pensioeninkomen
 • Late pensioenjaren: als u 80 jaar of ouder bent en/of verwacht 10 jaar of minder van uw pensioen te genieten

Gebruik het overzicht hier beneden als richtlijn om u te helpen bij het bepalen van uw unieke portefeuille doelstelling. Zoek eerst uw levensfase bovenaan de tabel. Schat vervolgens uw risicotolerantie in met behulp van de beschrijvingen aan de linkerkant. Als u zich bijvoorbeeld in uw vroege beleggingsjaren bevindt en een hoge risicotolerantie heeft, is een groeifocus wellicht iets voor u. Als u in uw late pensioenjaren zit en een lage risicotolerantie heeft, is een inkomensfocus wellicht meer voor u geschikt.

De volgende factoren kunnen ertoe leiden dat u uw portefeuille doelstelling bijstelt ten opzichte van de in de tabel voorgestelde:

 • Huidige en toekomstige inkomensbehoeften
 • Bedrag van bestaande spaargelden
 • Beleggingshorizon
 • Vermogensoverwegingen zoals o.a. erfenis voor uw kinderen etc.

Houd er rekening mee dat als u uw portefeuille doelstelling aanpast, dit niet betekent dat uw risicotolerantie zal wijzigen.

4. Vind uw optimale portfolio mix

De juiste portefeuille doelstelling beantwoordt aan het volledige spectrum van uw behoeften als belegger. Er zijn kenmerken en afwegingen verbonden aan elk van deze behoeften, inclusief risico's en rendementen.

Begin met uw tijdshorizon en risicotolerantie. Overweeg vervolgens factoren zoals uw inkomensbehoeften, bestaande spaargelden en uw wens om een erfenis na te laten.

In grote lijnen kunt u een beleggingsportefeuille opbouwen die elementen van inkomen en groei bevat. Een op groei gerichte portefeuille heeft tot doel vermogensgroei te genereren, terwijl een op inkomsten gerichte portefeuille een stabiel en regelmatig inkomen zal genereren. Contacteer ons voor meer informatie over specifieke portfolio doelstellingen: info@expat.biz

5. Begin met het opbouwen van uw beleggingsportefeuille

Zodra u een portefeuille doelstelling heeft geselecteerd, zullen wij met u samenwerken om een gediversifieerde portefeuille met kwaliteitsinvesteringen op te bouwen. Dit moet overeenkomen met uw doelen, risicotolerantie, beleggingshorizon en andere belangrijke factoren. Een beleggingsportefeuille zal doorgaans bestaan uit een mix van beleggingen in activa klassen zoals hierna beschreven:

 • Contanten: Het basisniveau van beleggen omvat fondsen die voor beleggingsdoeleinden op spaar- en geldmarkt rekeningen staan, maar geen contanten die zijn gereserveerd voor noodgevallen.
 • Inkomen: beleggingen zoals Europese, Amerikaanse en internationale obligaties betalen een vast of variabel bedrag aan rente en bieden normaal gesproken een hoger rendement dan beleggingen in contanten.
 • Groei en inkomen: Europese, Amerikaanse en internationale "large-cap" aandelen en beleggingsfondsen bieden potentiële groei door een groter rendement  en kunnen inkomsten opleveren via dividenden. Prijzen kunnen van dag tot dag meer variëren dan die van inkomensbeleggingen, maar hun dividendinkomen biedt u doorgaans meer prijsstabiliteit dan over het algemeen wordt ervaren bij pure groei-investeringen.
 • Groei: Europese en Amerikaanse "small- en mid-cap" aandelen en beleggingsfondsen hebben het potentieel om beter te presteren dan inkomsten of beleggingen met groei en inkomen. Maar ze bieden doorgaans weinig of geen dividendinkomsten en zijn voor hun lange termijn rendement sterk afhankelijk van winstgroei - en ze kunnen meer volatiel zijn.
 • Agressief: deze beleggingen kunnen een hoger rendement bieden, maar ze brengen ook hogere risiconiveaus en volatiliteit met zich mee. Aandelen uit opkomende markten zijn bijvoorbeeld zeer gevoelig voor de politieke en economische gebeurtenissen in een land. En hoewel we ze niet aanbevelen, passen alternatieve beleggingen ook in deze categorie.

6. Neem contact op met Expatsvermogensbeheer

Wij kunnen u helpen een beleggingsportefeuille op maat samen te stellen en inzicht te krijgen in hoe elk onderdeel past in uw pensioen- en andere financiële doelen, door vragen te stellen zoals:

 • Wanneer wilt u met pensioen?
 • Hoeveel geld heeft u nodig om uw huidige levensstijl te behouden?
 • Wilt u een bepaald vermogen nalaten voor uw erfgenamen? Een vakantiehuis kopen?
 • Wat is nog meer belangrijk voor u?

Hoe kan Expatsvermogensbeheer u helpen?

Aangezien de markt in de loop van de tijd verschuift, zijn uw beleggingen mogelijk niet altijd afgestemd op uw oorspronkelijke beleggingsmix. En uw financiële doelen of huidige situatie kunnen veranderen. Daarom zullen wij met u samenwerken om uw portefeuille regelmatig te beoordelen en de nodige wijzigingen aan te brengen. Praat vandaag nog met ons om te beginnen met het ontwikkelen van een strategie die bij u past: info@expat.biz