Hoe de financiële toekomst van uw gezin veilig te stellen

24/03/2022

Leiders zijn gewend om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Ze doen dit vaak met één oog op het heden en één oog op de mogelijke toekomstige gebeurtenissen terwijl ze anderen helpen om goede beslissingen te nemen. We hebben al eerder geschreven over de vele transities in het leven en hoe we onze cliënten helpen om zich daarop voor te bereiden en er met succes doorheen te navigeren. Vandaag kijken we naar de moeilijkste transitie die ook het vaakst aan toeval wordt overgelaten: onze eigen dood.

In een andere blog bespraken we het proces om te beslissen om een ​​familiebezit al dan niet over te dragen. Onze klanten willen niet alleen onze hulp om hun vermogen te laten groeien en te behouden, maar ook om het uit te delen aan hun erfgenamen. Het laatste deel van financiële planning is vooral belangrijk omdat het familievermogen over generaties drastisch kan afnemen en in feite halen veel familiefortuinen zelden de derde generatie.

De laatste transitie waar we allemaal onvermijdelijk mee te maken krijgen in het leven, is verreweg de moeilijkste voor onze cliënten om met enige vorm van openheid dit aan te pakken en dus stellen we dit uit of sluiten we degenen waar dit meeste het invloed op zal hebben, uit. 

We willen daarom ook volgend verhaal van 1 van onze klanten met u delen. Het gaat over Frank. Frank is een voorbeeld van iemand die de planning van zijn levenseinde goed gepland had. Hij wilde dat er zoveel mogelijk familieleden bij betrokken waren en dat het vanaf het begin volkomen transparant was. Aldus betrekt hij zijn neven en nichten, hun echtgenoten, zijn stiefzoon, de echtgenoot van zijn overleden dochter en zijn vrouw, kleinkinderen en zelfs zijn ex-vrouw bij dit alles. Het resultaat? Een sterk netwerk van familierelaties en een meer verbonden familie, voorbereid op de dood van de patriarch, Frank. Misschien is dit de beste erfenis die er is en het begint allemaal met een gesprek. Op 87-jarige leeftijd vroeg Frank om twee van zijn neven te spreken, de zonen van zijn reeds lang overleden zussen. Het doel van de bijeenkomst was om een ​​discussie over zijn levenseinde op gang te brengen. Hij wilde praten over zijn zorgen: onvoorziene omstandigheden voor zijn levenseinde, de locatie van zijn bezittingen en kostbaarheden en de details voor zijn begrafenis. Frank was van nature een planner, maar hij was ook iemand die nogal kon tobben. Hij had een succesvol bedrijf opgebouwd, verstandige investeringen gedaan en werd beloond met een meer dan comfortabel leven tijdens zijn professionele en zijn gouden jaren. Niettemin had hij een mentaliteit van angst en toewijding. Hij maakte zich zorgen over zijn eigen financiële zekerheid en ook die van iedereen van wie hij hield en hij wilde dat zijn familie niet alleen veilig was, maar ook beter af wanneer hij er niet meer zou zijn. Familie was prioriteit nummer één voor hem. Het was tijdens die eerste ontmoeting dat de neven ook vernamen dat zij de executeurs van zijn nalatenschap zouden worden. Hoewel Frank zelf geen kinderen had, had hij wel een stiefzoon van achter in de veertig. Daniel informeerde zijn stiefzoon over het executeurschap zodat er na zijn dood geen verrassingen of vijandigheid zou zijn, dus er was totale transparantie en vertrouwen.

Welke gesprekken met uw familie zijn voor u belangrijk voordat u overlijdt, naast het communiceren van uw financiële zaken en de regeling van uw begrafenis?


Een effectief team

Frank's 90ste verjaardagsfeest was een 7-daags bezoek aan Zuid-Frankrijk met 24 familieleden. Hij gebruikte de reis om met elk van hen zijn wensen en zorgen over zijn dood te delen. Ze reageerden goed, stelden vragen en boden toezeggingen aan. Iedereen had een gevoel van doelgerichtheid, waardoor hun band niet alleen met Frank, maar ook met elkaar werd versterkt. Vanaf dat moment werden de telefoongesprekken met Frank regelmatiger, net als de korte familie-uitstapjes. De vele maanden van planning en open communicatie hielpen het gezin om situaties beter te begrijpen als ze zich zouden voordoen. Ze begrepen elkaars standpunten beter, evenals hun sterke en zwakke punten. Ze konden zich zelfs door de meest stressvolle omstandigheden navigeren.

Een grote verandering

Frank stierf ongeveer drie jaar na die eerste ontmoeting. Hij had deze meest angstaanjagende levensgebeurtenis direct aangepakt, gesteund door de mensen die het meest voor hem betekenden. Zijn aanpak had hen de tijd gegeven om te leren samenwerken, doordacht te plannen en uiteindelijk goed te doen voor hem. Frank had ook de emotionele schokgolven afgezwakt die een gevolg zijn van een sterfgeval in de familie.

Wat kunt u doen om uw gezin voor te bereiden op uw overlijden?

Het leven bestaat uit een reeks gebeurtenissen: geboorten, sterfgevallen, huwelijken, kinderen, successen op het werk en mislukkingen. Ze vertegenwoordigen allemaal positieve en negatieve veranderingen, beide kunnen storend zijn voor een gezin. Echter, hiermee bewust bezig zijn, is de kans op een positief resultaat aanzienlijk vergroten. Zoals Frank wist, gaat het voorbereiden op de dood om de zorg en aandacht voor de mensen die zullen voortleven, dat was zijn erfenis. Het deed ons denken aan een regel uit de film Black Panther,

Een man die zijn kinderen niet heeft voorbereid op zijn eigen dood, heeft gefaald als vader.

Hetzelfde geldt voor leiders. Hoe bereidt u zich voor op een goed afscheid? Welk advies zou u uw gezin willen geven over wat er nodig is om dit gezin te laten 'werken'? Als fiduciair financieel adviseur zijn wij er om ervoor te zorgen dat uw kapitaal in lijn is met uw doelen en uw waarden en om ervoor te zorgen dat alle transities van het leven worden afgehandeld met de zorg en aandacht die ze verdienen.

Als u een van de hierboven genoemde onderwerpen wilt bespreken, neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@expat.biz