De 2% waar u nog nooit van heeft gehoord ...

25/10/2021

Als het gaat om persoonlijk vermogen, denken we mensen met een inkomen in de top 1% van het gemiddelde gezinsinkomen of de top 1% van het gemiddelde vermogen. We nodigen u uit om een ander aantal in overweging te nemen, namelijk 2%, het percentage financiële adviseurs dat alleen op basis van prestatievergoedingen werkt.


Slechts 2% van alle adviseurs zijn echte financiële adviseurs die alleen met een prestatievergoeding werken. De overige 98% zijn makelaars en adviesbureaus (ze noemen zichzelf graag "IFA"), degenen waarover u vaak hoort. Al deze adviseurs ontvangen commissies van fondsen en verzekeraars voor producten die ze aan u verkopen. Beleggingen met hoge vergoedingen kosten u in de loop der tijd aanzienlijke bedragen. Veelal bent u niet eens op de hoogte van deze hoge kosten; ze kunnen echter een groot verschil maken in de aanbevelingen van een adviseur door klanten te leiden naar producten die financieel ten goede komen aan de adviseur, niet noodzakelijk aan u - de klant.

Als onderdeel van de 2% worden wij uitsluitend gecompenseerd door de prestatievergoedingen die wij aan onze klanten in rekening brengen, niet door commissies die zijn verdiend met de verkoop van financiële producten of financiële transacties.

expatsvermogensbeheer is een fiduciair en wettelijk verplicht om in het belang van onze klanten te handelen. Bij expatsvermogensbeheer boeken we onze kosten nooit af van de rekeningen van onze klanten. 

expatsvermogensbeheer rekent een jaarlijkse prestatievergoeding van 0.4% van de marktwaarde van de portefeuille van een klant ALS het overeengekomen jaarlijkse rendement van de portefeuille van de klant is behaald.

Bij expatsvermogensbeheer beleggen we het vermogen van onze klanten in fondsen zonder enige instap- en/of uitstapkosten. We kopen nooit fondsen voor onze klanten aan die worden verkocht met verkoopkosten of commissies. Wij willen kordaat een einde maken aan de misleidende verkopen, ongeschikt advies en uitbuitingspraktijken die welig tieren in deze markt. 


Mocht u vragen hebben over internationale pensioenen, sparen, verzekeringen of vermogensopbouw en -beheer of wilt u uw bestaande beleggingsportefeuille gratis laten screenen (op die manier krijgt u een second opinion over de assets die u bij een andere bank en/of financiële raadgever aanhoudt), neem dan vrijblijvend contact met ons - info@expat.biz - om de mogelijkheden door te nemen.