China: wat er ook voor nodig is!

13/04/2022

Dit is niet de eerste keer dat we over Chinese aandelen schrijven en trouwe lezers zullen zich herinneren dat op 1 augustus, toen de media het een "niet-belegbare" markt noemden, we zelf heel veel waarde en interessante kansen zagen. Dit jaar waait er een nieuwe wind onder de vleugels van de Rode Draak.

Laten we terugspoelen naar februari 2021: Valentijnsdag was net voorbij, de aandelenmarkt was op een hoogtepunt, maar niemand wist wat er zou komen. Chinese leiders hebben de regelgeving rond privacy en gegevensbescherming aangescherpt, met name gericht op de enorm succesvolle internetsector. Aandelen, zoals Alibaba, Tencent en Meituan begonnen te dalen toen de markten hun groeiverwachtingen naar beneden stelden. De particuliere onderwijssector werd bijna van de ene op de andere dag non-profit gemaakt en de belangrijkste spelers zoals TAL Education en New Oriental Education werden weggevaagd. De buitensporige hefboomwerking van de vastgoedsector werd teruggedrongen door de "drie rode lijnen" regelgeving, die in augustus 2020 werd ingevoerd, om de sector minder aantrekkelijk te maken voor speculanten en stabieler voor de bevolking. Als gevolg hiervan ging een van de grootste ontwikkelaars, Evergrande, kopje onder. Al deze acties werden ondernomen in naam van "gemeenschappelijke welvaart"; een politieke doelstelling om China op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te laten groeien, maar de mondiale markten zagen dat als een aanval op de particuliere sector en negatief voor het groeipotentieel van het land. Nu snel vooruit naar midden maart 2022 - de markt daalde met meer dan 50% vanaf het hoogtepunt en de People's Bank of China (PBOC) greep in om deze trend af te wenden. Het is niet echt een "whatever it takes"-moment, maar de centrale bank heeft zeker de grote wapens geladen.

In een persconferentie in januari had de PBOC al aangegeven dat "na een paar maanden de neerwaartse druk op de economie het verhaal van gisteren zal worden". De afname van de macro-hefboomwerking in de afgelopen vijf kwartalen heeft ruimte gecreëerd voor een proactiever en meer vooruitstrevend monetair beleid en er zijn signalen dat de rente op de leningen aan bedrijven waarschijnlijk zal worden verlaagd, na de verlaging van de kredietfaciliteit op middellange termijn in december en dat er ook een verlaging van de reserve ratio vereisten van banken in het spel zou kunnen zijn. De centrale bank begeleidt de markten naar een voorzichtige houding ten opzichte van de Chinese Yuan en is bereid om te blijven vechten tegen excessieve waarderingen.

Tijdens de speciale vergadering van het Comité voor financiële stabiliteit medio maart werden nog enkele praktische punten uiteengezet. Kredietgroei was opnieuw een prioriteit; de overgang naar het nieuwe model voor de woningbouwsector, geschetst door de "drie rode lijnen" wordt versoepeld; grote technologie namen zullen te maken krijgen met een transparanter en voorspelbaarder regelgeving klimaat; Peking gaat samenwerken met Hong Kong om de lokale markt te stabiliseren; het economisch en monetair beleid zal worden gecoördineerd om prioriteit te geven aan financiële stabiliteit; American Depositary Receipts (ADR's) zullen gezamenlijk worden gecontroleerd door China en de VS; er wordt een evenwicht gevonden tussen de beheersing van Covid-19 en economische groei.

Markten hebben gekregen waar ze op hoopten. Op het moment van schrijven zijn Chinese aandelen meer dan 20% gestegen ten opzichte van hun dieptepunten en dit zou het kantelpunt kunnen zijn. Maar er zijn enkele slepende vragen. Gaat China proberen Taiwan over te nemen? Gaan de handelsoorlogen met de VS verder escaleren? Zal de PBOC van gedachten veranderen en niet doorgaan met dit accommoderende beleid? We rechtvaardigen, zoals altijd, voorzichtigheid, maar we zijn al een tijdje constructief over China, deels vanwege de goedkopere waardering van lokale activa en deels vanwege de onmiskenbare aantrekkelijkheid van een diepe aandelenmarkt met de extra rugwind van een soepeler monetair beleid.

Als u het hierboven genoemde onderwerp verder wilt bespreken, neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@expat.biz