10 Tips voor Expats om Succesvol te Beleggen

17/04/2022

Beleggen als expat brengt veel problemen en fiscale overwegingen met zich mee. Echter, een winstgevende beleggingsportefeuille is zeker haalbaar, waarbij kapitaalgroei op de lange termijn wordt opgebouwd met een stabiele, risicomijdende benadering.

Als u een expat bent die in het buitenland woont of van plan bent om in het buitenland met pensioen te gaan, dan is dit het moment om een alternatief te zoeken voor uw geld dat een lage rente verdient op een conventionele spaarrekening.

Hoewel elke beleggingsmethode is afgestemd op uw ambities, financiën en plannen, delen we enkele tips om typische beleggingsfouten door expats te voorkomen.

1. Focus op noodplanning als eerste stap

De eerste vraag die u zich moet stellen, is hoeveel u zich kunt veroorloven om te beleggen. Dat vereist een diepgaande kijk op uw ambities, plannen en uitgaven, zoals:

- Noodfondsen die u in liquide middelen wilt aanhouden.

- Uw risicoprofiel om uw appetijt voor risico en het daaraan verbonden rendement af te toetsen.

- Verwachte uitgaven, zoals vastgoedtransacties of familiegebeurtenissen.

- Wanneer wenst u uw kapitaal op te nemen zodat een beleggingstermijn kan vastgesteld worden.

- Pensioenplannen - wanneer u verwacht met pensioen te gaan, waar en uw vereiste budget tijdens uw pensioen.

Een noodplan is een fundamentele bouwsteen voor een succesvolle beleggingsportefeuille, aangezien u de potentiële financiële risico's die gepaard gaan met  teveel te beleggen of het accepteren van een te hoog risico, beperkt.

2. Krijg toegang tot beleggingsadvies voor expats voor activa selectie

Het bepalen van uw beleggingsvermogen is de volgende stap.

Onze aanbeveling is over het algemeen om u te concentreren op diversificatie, in overeenstemming met uw beleggingsdoelen en verwachte rendementen zijn er tal van opties:

- Multi-asset fondsen zijn populair omdat ze toegang bieden tot alle activa in de belangrijkste klassen binnen één fonds. Het fonds is ontworpen om kapitaalgroei te genereren met bescherming tegen marktverliezen.

- Aandelen in snelgroeiende sectoren kunnen uitstekende dividenden uitkeren, ver boven het gemiddelde tarief en ze bieden u de mogelijkheid om uw dividenden te herbeleggen.

- Vastrentende obligaties worden vaak opgenomen als een lange termijn pensioenstrategie, met stabiele rendementen over statische perioden.

- Grondstoffen, zoals goud, zijn een andere optie, maar er zijn meerdere potentiële activa zoals landbouwproducten.

- Vastgoed - individuele vastgoed activa, collectieve fondsen of aandelen die verband houden met vastgoedbedrijven kunnen allemaal worden gehouden binnen een portfolio-obligatie, vaak als een lange termijn investering die afhankelijk is van een gestage groei van de sector.

Elke belegging brengt een risico-element met zich mee, ook al is de blootstelling minimaal.

Diversificatie houdt in dat u dat risico spreidt over verschillende activa klassen, sectoren, fondsen en zelfs landen om ervoor te zorgen dat eventuele economische neergang of veranderingen geen gevolgen hebben voor uw hele portefeuille.

3. Houd rekening met uw lopende kosten voor fondsbeheer

Werken met een onbekende buitenlandse adviseur kan riskant zijn, vooral als u niet vertrouwd bent met de kennis over de regelgeving op een nieuwe locatie.

Talloze onethische bedrijven zijn niet voldoende gekwalificeerd om financieel advies te geven en deze brengen extreem hoge kosten in rekening. Elk beleggingsproduct voor expats dat als goedkoop of kosteloos wordt verkocht, heeft altijd een valkuil en dit in de vorm van extra beheerkosten en verborgen commissies.

We raden elke expat belegger aan om rekening te houden met de te betalen commissies, verzekeringspremies of andere kosten die in een beleggingsproduct worden aangerekend, vooral als dat product op de markt wordt gebracht tegen ongewoon concurrerende kosten.

4. Let op onderliggende valuta blootstellingen

Als u grensoverschrijdend in producten en fondsen belegt, gaan valutakoersen een rol spelen.

Een van de beste manieren om op de hoogte te blijven van de potentiële risico's van een fluctuerende valuta, is om te voorkomen dat u uitsluitend op basis van FX-prestaties belegt. Aandelen en obligaties hebben de neiging om in waarde te stijgen, hoewel de groeisnelheid sterk afhangt van de aard van het product, het belegde bedrag en de markten. Valutawaarderingen zijn erg moeilijk met zekerheid te voorspellen, dus kiezen voor stabiele groei op lange termijn verdient uw voorkeur.

Als u bijvoorbeeld van plan bent om in Europa met pensioen te gaan, zal het opbouwen van een beleggingsportefeuille rond euro-activa u goed van pas komen. 

5. Wees realistisch om uw rendement te bepalen

Het gemiddelde rendement voor spaarrekeningen ligt in reële termen rond de 0,7 procent, wat een minimaal rendement is. De compensatie is het gebrek aan volatiliteit op korte termijn, hoewel de inflatie de spaarrente kan overtreffen, waardoor uw totale spaargeld beetje bij beetje vermindert.

Andere activa kunnen een samengesteld jaarlijks rendement van 3% tot 10% opleveren.

Het correct stellen van uw doelen betekent evalueren hoeveel u verwacht te verdienen en een plan opstellen om die doelen te bereiken en dit zonder uw maximale blootstelling drempel te overschrijden. Het is verstandig om met Expatsvermogensbeheer te praten om redelijke doelen te stellen voordat u beslissingen neemt. 

6. Controleer regelmatig uw beleggingen

Regelmatige portefeuille evaluaties zijn nooit iets dat u aan het toeval moet overlaten, zelfs niet als u al vele jaren belegt.

Een gebrek aan regelmatig evalueren kan leiden tot gemiste kansen, niet-geïdentificeerde dips, lager dan verwachte rendementen en verlies aan samenhang tussen uw gediversifieerde activa. Als u een geaccrediteerde vermogensbeheerder zoals Expatsvermogensbeheer raadpleegt, zorgt u ervoor dat uw fondsen periodiek worden beoordeeld en dat er snel actie wordt ondernomen wanneer dat nodig is.

Als u rapporten over de prestaties van uw portefeuille ontvangt, maar niet duidelijk ziet of uw rendement aan uw doelstellingen voldoet, raadpleeg ons dan voor het begrijpen van de prestaties van uw beleggingsportefeuille.

7. Laat u niet afschrikken door wettelijke problemen

Er zijn natuurlijk veel verschillende regels en belastingstelsels te overwegen - maar beleggingen vermijden om uw vermogen te beschermen is zelden een goede financiële strategie. Als expat kan het vaststellen van uw woon- en verblijfstatus het besluitvormingsproces complexer maken.

Toch kan een ervaren adviseur zoals Expatsvermogensbeheer u duidelijke opties geven.

8. Houd rekening met uw belastingverplichtingen

Zoals we al zeiden, zullen belastingen van invloed zijn op uw beleggingskeuzes. U moet zich houden aan de regels over het aangeven van offshore-activa.

De meeste landen nemen deel aan de Common Reporting Standard (CRS), dus het niet aangeven van inkomsten kan ernstige gevolgen hebben.

Zoals veel van de beleggingstips die we hier geven, is de beste manier om uzelf te beschermen tegen mogelijk onbedoelde geheimhoudingsverklaringen, door samen te werken met een vermogensbeheerder zoals ons aangezien wij een diepgaand begrip hebben van de grensoverschrijdende fiscale rapportage vereisten.

9. Laat u adviseren voor buitenlandse pensioenregelingen

Pensioenplanning, als integraal onderdeel van uw financiële strategie, is een breed onderwerp en veel hangt af van:

- De soort(en) pensioen die u heeft en in welk land.

- Waar u woont of van plan bent te verhuizen.

- Belastingen die verschuldigd zijn over pensioeninkomen in uw woonland.

- De waarde van uw pensioenvermogen.

- Hoe snel u met pensioen wilt gaan of al pensioen opneemt.

- De regels rond afkoop van uw pensioenregeling.

Het is belangrijk om uw pensioenregelingen op de voorgrond te houden, aangezien u wellicht zeer gunstige fiscale behandelingen zult krijgen, ook al is dit afhankelijk van het plan dat u heeft en hoeveel het waard is.

10. Gebruik een gerespecteerde fiduciair financieel adviseur die met een prestatievergoeding werkt

Ten slotte is de meest betrouwbare manier om beleggingsfouten als expat te voorkomen, ervoor te zorgen dat u wordt begeleid door een vertrouwde adviseur met ervaring in de lokale regels en fiscale implicaties in uw land van verblijf. Zelfs de meest competente financiële adviseur in uw eigen land is mogelijk niet uitgerust om buitenlandse belastingaangiften of onroerend goedheffingen correct af ​​te handelen.

Er zijn veel overwegingen, afhankelijk van uw verblijfs- of staatsburgerschap, land van herkomst en woonplaats, zoals:

- Toepasselijke belastingverdragen op inkomen.

- Mogelijke buitenlandse heffingskortingen.

- Speciale rapportage vereisten.

Wij hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van expat klanten over de hele wereld en wij bieden bij elke stap praktische kennis en up-to-date richtlijnen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer begeleiding bij het opstellen van een toekomstbestendig beleggingsplan of voor een op maat gemaakt beleggingsadvies: info@expat.biz