10 kernvragen voor de lange termijn belegger in 2022

15/12/2021

Of u nu al tientallen jaren belegt of net begint, op een bepaald moment tijdens uw beleggingsreis zult u uzelf waarschijnlijk enkele van de onderstaande vragen stellen. Dus begin het nieuwe jaar met uw kansen te vergroten voor success met beleggen op de lange termijn! De onderstaande lijst zal hopelijk licht werpen op een paar belangrijke principes.

1. Met wat voor soort concurrentie heb ik als belegger te maken?

De markt is een effectieve informatieverwerkende machine. Miljoenen marktdeelnemers kopen en verkopen elke dag effecten, en de realtime informatie die ze brengen helpt bij het bepalen van de prijzen. Dit betekent dat de concurrentie hevig is en dat het voor iedereen moeilijk is om marktprijzen te slim af te zijn, zelfs voor professionele geldmanagers (zie vraag 2 voor meer informatie hierover). Dit is echter goed nieuws voor beleggers.

In plaats van een beleggingsstrategie te baseren op het zoeken naar effecten die 'verkeerd geprijsd' zijn, kunnen beleggers in plaats daarvan vertrouwen op de informatie in marktprijzen om hun portefeuilles op te bouwen (zie vraag 5 voor meer informatie hierover).

2. Wat zijn mijn kansen om een beleggingsfonds te kiezen dat overleeft en beter presteert?

Gooi een munt op en de kans om kop of munt te krijgen is 50/50. Historisch gezien zijn de kansen om een beleggingsfonds te kiezen dat ongeveer 20 jaar later nog bestaat ongeveer even groot. Wat beter presteren betreft, zijn de kansen slechter. Het prijszettingsvermogen van de markt werkt tegen beheerders van beleggingsfondsen die proberen beter te presteren door middel van aandelenselectie of markttiming. Als bewijs: slechts 19% van de Amerikaanse aandelenfondsen en 11% van de Amerikaanse vastrentende beleggingsfondsen heeft de afgelopen 20 jaar hun benchmarks overleefd en overtroffen.

3. Als ik een fonds kies vanwege de sterke prestaties uit het verleden, betekent dit dan dat het het in de toekomst goed zal doen?

Sommige beleggers selecteren beleggingsfondsen op basis van rendementen uit het verleden. Onderzoek toont echter aan dat de meeste Amerikaanse beleggingsfondsen in het bovenste kwartiel van de voorgaande vijfjaarlijkse rendementen de volgende vijf jaar geen topkwartielpositie hebben behouden. Met andere woorden, in het verleden behaalde resultaten bieden weinig inzicht in het toekomstige rendement van een fonds.

4. Moet ik de markt te slim af zijn om een succesvolle belegger te zijn?

Financiële markten hebben lange termijn beleggers beloond. Mensen verwachten een positief rendement op het kapitaal dat ze beleggen, en historisch gezien hebben de aandelen- en obligatiemarkten gezorgd voor welvaartsgroei die de inflatie meer dan goedmaakte. In plaats van markten te bevechten, laat ze voor u werken.

5. Is er een betere manier om een beleggingsportfolio op te bouwen?

In plaats van te proberen de marktprijzen te slim af te zijn, kunnen beleggers in plaats daarvan hogere verwachte rendementen nastreven door hun portefeuille maximaal te diversifieren.

6. Is internationaal beleggen iets voor mij?

Diversificatie helpt risico's te verminderen die geen verwacht rendement hebben, maar diversificatie alleen binnen uw thuismarkt is misschien niet voldoende. In plaats daarvan kan wereldwijde diversificatie uw beleggingsmogelijkheden verbreden. Door een wereldwijd gediversifieerde portefeuille aan te houden, zijn beleggers goed gepositioneerd om overal rendement te zoeken.

7. Zal het regelmatig wijzigen van mijn portefeuille mij helpen om beleggingssucces te behalen?

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om te weten welke marktsegmenten van periode tot periode beter zullen presteren. Daarom is het beter om markttiming en andere onnodige wijzigingen die kostbaar kunnen zijn, te vermijden. Emoties of meningen over marktomstandigheden op de korte termijn invloed laten hebben op beleggingsbeslissingen op de lange termijn kan tot teleurstellende resultaten leiden.

8. Kunnen mijn emoties mijn beleggingsbeslissingen beïnvloeden?

Veel mensen worstelen om hun emoties te scheiden van beleggen. Markten gaan op en neer. Reageren op de huidige marktomstandigheden kan leiden tot het nemen van slechte beleggingsbeslissingen. Vermijd reactief beleggen!

9. Moet ik mijn beleggingsportfolio wijzigen op basis van wat ik in het nieuws hoor?

Dagelijks marktnieuws en commentaar kunnen uw beleggingsdiscipline op de proef stellen. Sommige berichten wekken angst voor de toekomst, terwijl andere u verleiden om de nieuwste investeringsrage na te jagen.

Als de krantenkoppen verontrustend zijn, overweeg dan de bron vanwaar het nieuws komt en probeer een lange termijn perspectief te behouden.

10. Dus, wat moet ik doen?

Werk nauw samen met een financieel adviseur die expertise en begeleiding kan bieden om u te helpen focussen op acties die waarde toevoegen. Focussen op wat u kunt controleren, kan leiden tot een betere beleggingservaring.

  • Maak een investeringsplan dat past bij uw behoeften en risicotolerantie.
  • Structureer een portefeuille volgens de dimensies van verwacht rendement.
  • Diversifieer wereldwijd.
  • Beheer uitgaven, omzet en belastingen.
  • Blijf gedisciplineerd ondanks marktdalingen en -schommelingen.


Mocht u vragen hebben over internationale pensioenen, sparen, verzekeringen of vermogensopbouw en -beheer of wilt u uw bestaande beleggingsportefeuille gratis laten screenen (op die manier krijgt u een second opinion over de assets die u bij een andere bank en/of financiële raadgever aanhoudt), neem dan vrijblijvend contact met ons - info@expat.biz - om de mogelijkheden door te nemen.